д-р Огнян Иванов


Показване: Списък / Таблица
Покажи:
Сортиране по:

Наблюдава се тримерна графика, като екстремите по нея съответстват на области, в които има особеност..
Обработка на електрически сигнали с цел осъществяване на операцията конволюция в реално време. Прила..
Движението във времето се описва, като се интегрира уравнението на движение. Необходимата информация..
Работи на основата на взаимодействие електромагнитно поле–материя.  Няма движещи се части, прос..
Транспортна задача за оптимално използване на наличните возила. Необходимата информация е наличие на..
Изчисления и прогнозиране на бъдещ трафик с краен резултат - момент на запълване на капацитета на уч..
Когато е необходимо да се регистрират кратки, специфични събития пораждащи изменения в електрически ..
Когато дадена област се почиства след инцидент, чрез генериране на специална мъгла - да се контролир..
Да се подаде сигнал, когато в дадена област се появят замърсявания под формата на аерозолни частици,..
Например, контрол за наличието на чужди тела в напитки, откриване на фалшиви монети, контрол на циме..
Бързо регистриране на фазов преход в течен кристал. Разработката се отнася за безконтактно детектира..
Когато е необходимо автоматизирано, прецизно пълнене и изпразване на обеми от порядъка на 10 – 15 ми..
Иновационна Борса © 2015 - 2023