ЕНТЕЛ - ТТТ АД

Интернет адрес: http://www.ttt-bg.com .

"ЕНТЕЛ ТТТ" АД е частна акционерна компания, създадена през 1936 г. за производство на телефонни апарати и телефонни централи.
Производствената база на фирмата в днешния си вид е построена през 1963 г., недалеч от центъра на столицата гр.София.
Капитал: 150 357 лв., разпределен на 150 357 акции на приносител.
Персонал: 60 работници и служители, от които 15 % са с висше образование.
Управляващ орган: Съвет на Директорите, състоящ се от трима членове. Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите заедно и поотделно.Предмет на дейност:Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление – конвенционално и светодиодно (LED);
Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали.
Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и системи за телеметрия в енергетиката;
Производство на телекомуникационни продукти;
Научно-приложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната техника и бита;
Инженерингово обслужване на клиентите;
Търговия.
Базата на “ЕНТЕЛ” е разположена на 22 000 кв.м. земя и 12 500 кв.м. разгъната застроена площ.
Показване: Списък / Таблица
Покажи:
Сортиране по:

Мощни промишлени LED осветители: ТТТ – LED – DPX- 105 / 230 ТТТ – LED – DPX- 83 / 230 ТТТ – ..
Иновационна Борса © 2015 - 2023