Метод и апаратура за електросинтез на метални, сплавни и оксидни наночастици
Добавена от: Институт по физикохимия (ИФХ-БАН)
Тип на офертата: Търси - Съфинансиране, Предлага - Продукт / Иновация
   Нанотехнологията позволява получаването на различни материали (метали, сплави, оксиди и др.) с размери на отделните частици от порядъка на нанометри. Големината на наночастиците е съизмерима с тази на повечето биологични единици и позволява директното им взаимодействие на клетъчно ниво, което демонстрира изключителната им атрактивност за биомедицински нужди. Например сребърните наночастици, използвани основно в медицината, представляват около половината от всички нанопродукти в момента. Наноматериалите притежават различни уникални свойства и могат да се използват още в техниката, екологията и други области за магнитни и оптични устройства, сензори, катализатори, алтернативни енергийни източници и т.н. Специфичните химични и физични свойства на нанофилми, самоорганизиращи се нанослоеве и покрития демонстрират техния потенциал като ефективни средства за корозионна защита, катализатори, пречистване на замърсени води и др.
   Предлаганият нов метод е разработен съвместно от ИФХ-БАН и ГТУ-Тбилиси и дава възможност за получаване на различни метални, сплавни и оксидни наночастици в резултат на фазова трансформация на границата метал/воден разтвор/органичен разтворител. Методът се основава на електролизен процес, протичащ върху ротиращ дисков електрод във вана, съдържаща електролит и повърхностно-активен компонент. Получават се самоорганизирани слоеве и наноструктурирани покрития с различна големина на изграждащите ги частици. Реализираният метод има много предимства като например: директно получаване на продукта, нисък енергиен разход, лесен контрол, не особено сложно оборудване.

Напишете Отзив


* Вашето Име:


* Вашият Отзив: Забележка: HTML не се поддържа!

* Отзив:  Лош           Добър

* Въведете кода от полето по-долу:Иновационна Борса © 2015 - 2023