Ondo – Иновативно технологично решение за прецизно земеделие и автоматизация на процесите в земеделските стопанства
Ondo – Иновативно технологично решение за прецизно земеделие и автоматизация на процесите в земеделските стопанства Ondo – Иновативно технологично решение за прецизно земеделие и автоматизация на процесите в земеделските стопанства Ondo – Иновативно технологично решение за прецизно земеделие и автоматизация на процесите в земеделските стопанства
Ondo – Иновативно технологично решение за прецизно земеделие и автоматизация на процесите в земеделските стопанства
Добавена от: "ИндигоВърдж" ООД
Тип на офертата: Предлага - Продукт / Иновация
Ondo е високотехнологична система и цялостно smart решение за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури. Осигурява на земеделските производители устойчив растеж с оптимални ресурси.

Ondo е иновативно решение, състоящо се от хардуерно устройство, което се инсталира в стопанството с интегриран специализиран софтуер, чрез който се контролират процесите, свързани с напояване, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг. Така се дава възможност на земеделските производители да проследяват и управляват в реално време своите площи от мобилно устройство или компютър, без да е необходимо да имат специфични технически познания и без да са постоянно на терен. За целта е разработен лесен за работа, потребителски ориентиран интерфейс, а и екипът е на разположение 24 часа в денонощието, за да реагира на появили се проблеми.

Ondo е единствената изцяло българска система за автоматизация в земеделието, разработена от изцяло български екип от програмисти, експерти и агрономи с изцяло българско ноу-хау, предлага прилагане на най-модерните ИТ инструменти и интернет на нещата, за разлика от другите аналогични решения на пазара. 

Използването на системата води до автоматизация на процесите и прецизиране на производството. 

Икономически ефекти от реализацията на Ondo за земеделските производители на база на обратната връзка от потребителите на Ondo, както и на база на предварително разработени тестови модели на продукта. Очакваният и в голяма степен постигнат икономически ефект е свързан с икономията на ресурси и повишаване на добива на земеделските производители:
 • Постигане на устойчиви добиви;
 • Спестяване на ресурси: вода - над 85%, енергия - икономии от над 50% на електричество, дизел, газ и други източници на енергия, торове - над 40%;
 • Редуциране на възможността от човешка грешка и осигуряване на възможност за оптимизиране на оскъдния в земеделието човешки ресурс;
 • Оптимизиране на времето, необходимо на фермерите при отглеждане на земеделската си продукция;
 • Индивидуален подход при търсене на ефективно решение, съобразено със специфичните нужди и бюджетни възможности на всеки производител, независимо от обема на произвежданата от него продукция и размера на стопанството;
 • Изграждане на необходимата техническа и технологична инфраструктура и предоставяне на достъпни качествени допълващи услуги. Навременна и качествена поддръжка на системата, ефективно решаване на възникналите проблеми и непрекъснато внасяне на подобрения.
 • Достъпни цени, позволяващи възвръщане на инвестицията за период от около 1 година
 • Решава проблема с недостига на квалифицирана работна ръка;
 • Минимизира ефекта от глобалните промени на климата, неговата непредвидимост и негативните последствия за земеделските производители като засушаване, наводнения, болести и др.;
 • Оптимизира ефективността на процесите в селското стопанство и решава проблема с неефективно използване на ресурси;
 • Подпомага споделянето на все по-трудно достъпния експертен опит в земеделието в лицето на агрономи и друг експертен потенциал;
 • Стимулира интереса и привличането на младите да развиват земеделие.
 • Повишава нивото на дигитализация в земеделието, както и нивото на осведоменост на земеделските производители за възможностите на цифровите решения и ползите за тях;
 • Увеличава цифровите умения у земеделските производители;
 • Прилага добри практики и експертен опит при развитие и внедряване на технологичните иновации и превръщането им в приятно потребителско преживяване на полето или в оранжериите;
Използването на Ondo помага в насока намаляване на използване на торовете чрез прецизно торене. Именно редуцирането на химикалите в земеделските площи е заложено в новата аграрна стратегия на ЕС – “От фермата до трапезата”. Тя е част от т.нар. “Зелена сделка”, която “чертае” политики за постигането на новата цел на ЕК за икономика, неутрална за климата до 2050 г. 

Използването на торове допринася за влошаване на качеството на околната среда като замърсява почвата, водата, въздуха и растенията и индиректно, вреди и на насекомите, птиците и бозайниците в замърсените райони, което има силно негативен ефект върху биоразнообразието.

Напишете Отзив


* Вашето Име:


* Вашият Отзив: Забележка: HTML не се поддържа!

* Отзив:  Лош           Добър

* Въведете кода от полето по-долу:Иновационна Борса © 2015 - 2023