Подпомагане вземането на технологични решения
Добавена от: University of Transport
Тип на офертата: Предлага - Продукт / Иновация
РЕЗЮМЕ
Описан е съкратен бизнес план  на метод, развит като услуга с помощта на който е възможно да се постигнат определени ползи, чрез първоначално проектиране в лабораторни условия. Решенията от оптимизацията се проверяват на практика, след което е възможно те да бъдат внедрени в производствени условия, ако чрез пресмятанията е доказан определен икономически ефект. Експерт на Възложителя съвместно с лицето предлагащо решенията/изпълнителя, дефинират задачата, обект на изследването. Обектът на изследването може да бъде:
Нов неустановен технологичен процес или технология, за които предстои процес на проектиране на режима на обработване.
Неоптимизиран технологичен процес, за който чрез оптимизация могат да се предложат или по-добри качествени показатели /комплекс от показатели/, или при запазване нивата на качествените параметри  се постига икономия на използвани суровини или енергия.
Оптимизиране на симулационни CAE пресмятания за оптимизиране и постигане на рационален технологичен вариант.След уточняване на управляващите процеса параметри и желаното подобряване на качествените показатели се определя експериментална програма, която да послужи за основа на числените пресмятания. Този етап може да бъде съкратен, ако се разполага с достоверно събрана информация, съответстваща на предварителното формулиране на проблема.
Цел на предложението
Подобряване на съществуващи или проектиране на нови неустановени технологични процеси, параметрите на които се изменят в диапазон, за който след експериментална проверка се гарантират  ползи, реализиращи определен икономически ефект.
Как се възнамерява  да се помогне на потребителя.
Съдействието насочено към потребителя се осъществява чрез избор параметрите на технологичен процес гарантиращи резултати, значими за съответната производствена програма. Оптимизирането на комплекс от противоречиви свойства, пестене на суровини, материали и енергия, както и възможността за  екологично обезпечена полза са  съществен мотив за всяко съвременно производство. Проектирането на технологичните параметри на процеса се поставя на добре проучена и изпитана чрез различни приложения научна основа, елемент от която са предварително определените експериментални наблюдения. В този смисъл определените решения след извеждането на адекватни модели, са реални и могат да бъдат използвани за постигане на поставените цели.
Услугата, която се предлага се състои в:
В определяне на оптимални технологични параметри на режима на обработване за нови и не оптимизирани процеси и системи.
Какво прави услугата уникална?
Възможността за подобряване на комплекса от желани свойства, намаляване на производствените разходи чрез оптимизация, анализ на качествените параметри и избор на рационални технологични режими правят услугата уникална.
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Съществува софтуер, но без предлагано експертно съдействие, той е  безполезен за широко използване на описаните цели. Услугата в по-голямата си степен е експертна и в този смисъл се основава на дългогодишния опит на изпълнителите.
Всички заинтересовани към подобрения потребители са потенциални Възложители на услугата.

Напишете Отзив


* Вашето Име:


* Вашият Отзив: Забележка: HTML не се поддържа!

* Отзив:  Лош           Добър

* Въведете кода от полето по-долу:Иновационна Борса © 2015 - 2023