Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид
Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид
Добавена от: Христо Бояджиев
Тип на офертата: Предлага - Продукт / Иновация
   Очистването на отпадни газове от серен диоксид е основен екологочен проблем в енергетиката. За целта се използва обикновено абсорбцията му с водна суспензия на калциев карбонат (природен варовик) в колонни апарати и като краен продукт се получава калциев сулфат (гипс).Нашите изследвания  показаха, че при абсорбцията на серен диоксид във вода съпротивлението на процеса е в газовата фаза и въвеждането на химична реакция е безсмислено, усложнява процеса и води до отпадни продукти.
   Абсорбцията на серен диоксид с водна суспензия на варовик има редица недостатъци, тъй като не ускорява процеса, води до отделяне на еквивалентни количества въглероден диоксид (с аналогичен парников ефект) и като краен продукт се получава гипс с ограничено приложение.
Нашите изследвания на проблема за серния диоксид в енергетиката  станаха основа на три патента и два полезни модела, които позволиха създаването на нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид.
   Техническа същност на иновативния проект
   Задача на иновативния проект е да се създаде метод, който използва регенеруем поглатител на SО2, не отделя СО2, не води до ограничено използваем гипс и в резултат се получават практически неограничено използаеми продукти. За целта серният диоксид се абсорбира във вода, където се адсорбира със синтетичен анионит, а водата се връща за абсорбция. Анионитът се регенерира с амоняк, а полученият амониев сулфит реагира с азотна киселина и се получават концентриран серен диоксид и разтвор на амониев нитрат (тор).
   Предимствата на новия абсорбционно-адсорбционен метод се изразяват в следното: Методът използва регенеруеми поглатители на SО2 (вода като абсорбент и синтетичен анионит като адсорбент), не отделя СО2, не води до ограничено използваем гипс и в резултат се получават практически неограничено използаеми продукти (течен SО2, сярна киселина, елементарна сяра, амониева селитра и др.).
   Примери за изпълнение на иновативния проект
   Едно примерно изпълнение на абсорбционно-адсорбционенния метод за очистване на газове от серен диоксид с използване на синтетични анионити, който намира приложение за очистване на газове от SО2 в ниски концентрации, се пояснява с помощта на  технологична схема, където изходният газ се подава на входа в средната част на абсорбционна колона и преминава в горната част на колоната през зона на оросяване с диспергирани водни капки от оросител, образувайки газо-течна дисперсия от течни капки в газ. След това газовият поток преминава през капкоуловител и се отвежда от абсорбционната колона. Водните капки се събират в долната част на колоната, откъдето се отвеждат  в адсорбер, където SО2 се поглъща от адсорбент. Така очистената вода се връща в колоната.
   Адсорбентът представлява синтетичен анионит (алкална форма R-ОН на Amberlite, Duolite, Kastel, Varion, Wofatit и др.), който свързва химически SО2 (R-ОН + SО2 = R-НSО3).
   Адсорбентът в адсорбера се регенерира с разтвор на амониев хидроксид NH4ОН (R-НSО3 + NH4ОН = R-ОН + NH4НSО3), който се получава в амонячен абсорбер. Полученият разтвор на амониев бисулфит постъпва в реактор, където реагира с разтвор на азотна киселина НNО3 (NH4НSО3 + НNО3 = SО2 + NH4NО3 + Н2О). В резултат се получава газообразен SО2 и разтвор на амониева селитра. Полученият SО2 постъпва за по-нататъшна преработка (втечняване, производство на сярна киселина, получаване на елементарна сяра и др.). Полученият разтвор на амониева селитра (NH4NО3), след подходящо концентриране се отвежда за преработка, където се отделя амониевата селитра чрез кристализация.
   Две други реализации на абсорбционно-адсорбционния метод е използването на абсорбционна колона за двузонна абсорбция (газ-капки и течност-мехури) и тарелкова колона, където процесите абсорбция-адсорбция протичат на тарелките, които са запълнени с водна суспензия на синтетичен анионит.
 

Напишете Отзив


* Вашето Име:


* Вашият Отзив: Забележка: HTML не се поддържа!

* Отзив:  Лош           Добър

* Въведете кода от полето по-долу:Иновационна Борса © 2015 - 2023