Добре дошли,

 
I.  Предназначение.
 1. Да позволява на физически и юридически лица да представят идеи, разработки, прототипи, продукти и др.
 2. Да предоставя  възможност на заинтересувани физически и юридически лица да осъществяват контакти.
 3. Да предоставя  възможност на заинтересувани физически и юридически лица за търсене на услуги способстващи за решение на определени проблеми, свързани  с дейността им.
 4. Да предоставя възможност за финансиране от инвеститори.
 5. Да предоставя възможност за масово финансиране (crowdfunding).
II. Основни функции, безплатни.
 1. Регистрация на потребители.
 2. Вписване на потребители.
 3. Отписване  на потребители.
 4. Създаване и редактиране на профил на потребители.
 5. Добавяне и редактиране на собствени оферти.
 6. Съдействие от служители на борсата при подготовката за представяне на оферти.
 7. Участие в масово финансиране.
 8. Информационни услуги.
III. Допълнителни функции, платени.
 1. Връзки за споделяне на разходите.
 2. Комуникация между заинтересованите страни, установяване на бизнес отношения, включително договори.
 3. Брокерски услуги.
 4. Консултантски услуги.
 5. Оценки на иновативни идеи при необходимост, условия за внедряване на нови технологии в индустриални и други предприятия.
 6. Рекламна дейност.
IV. Потребители.
 • Донор – Дарители с интерес към реализиране на иновации. Донорите предоставят финансови средства на изобретатели. Целта е да се довърши реализацията на идея представена от изобретатели. Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт. В текущата версия се предоставят безвъзмездни средства.
 • Иноватор – Иноватори могат да бъдат физически или юридически лица с иновационна идея или продукт, която може да е с патент или без патент. Реализацията може да се постигне със средства от донори или инвеститори.
 • Инвеститор –  Инвеститори с интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместна фирма.
 • Фирма –  Търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации или решение на определен технически, научен, производствен и т. н. проблем.
 • Консултант -  Консултанти, които търсят клиенти за своето ноу-хау.
ВАЖНО: До 30.06.2018г., няма да има абонаментни планове. Всички възможности, които предоставя сайтът ще бъдат абсолютно безплатни.

Виртуален Офис

 • Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии
 • Съвет по Иновации и Развитие на Технологиите
 • Българска Академия на Науките
 • Институт по Информационни и Комуникационни Технологии
 • Enterprise Europe Network
 • Българска търговско промишлена палата
Виртуален Офис © 2015 - 2023